GROEP 7B

Via deze weg willen we u graag informeren over de komende activiteiten in groep 7.
Op donderdag 5 april is het theoretisch verkeersexamen. Dit betekent dat de kinderen een verkeerstoets moeten maken. We oefenen dit in de klas. Daarnaast krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis en kunnen ze oefenen via de site https://examen.vvn.nl/
In de periode van 9 april tot en met 26 april hebben we de afname van de entreetoets. De toetsen vinden in de ochtend plaats. Houdt u hier rekening mee bij het plannen van afspraken met de dokter of de tandarts?
Na de meivakantie op dinsdag 15 mei volgt het praktisch verkeersexamen. De kinderen moeten dan met een goedgekeurde fiets de route afleggen om zo te laten zien dat ze in de praktijk veilig kunnen fietsen. Hiervoor hebben we per locatie 3 hulpouders nodig die de gehele ochtend op een post kunnen zitten. Verdere informatie over de route en de eisen van de fiets volgen nog. Let er wel op dat het praktijkexamen op school NIET wordt geoefend.

Afgelopen week hebben we een nieuw thema van Kriebels in je buik (Lentekriebels) behandeld.
We hebben het gehad over seksuele weerbaarheid.

De doelen van deze les waren:
- Verkennen van eigen waarden, normen, rolverwachtingen en opvattingen over seksueel gedrag
- Verschillende strategieën toepassen om lichte vormen van seksuele grensoverschrijding te herkennen en tijdig te stoppen

Aansluitend op deze les hebben we op donderdag een les stoeien gedaan. Hierbij zijn bewust ook jongens en meisjes met elkaar gaan stoeien. Ze hebben hierbij gelet op hun eigen handelen met betrekking tot aanrakingen. Het respecteren van elkaars lichaam en grenzen.

Het huiswerk heeft in het teken gestaan van de verkeersregels en -afspraken. Het is belangrijk dat kinderen deze kennen voor het theorie examen op 5 april. De route van het praktijkexamen is nog niet bekend, mocht deze bekend zijn stuur ik deze via de mail door.

Deze week hebben we aandacht besteed aan de ‘Week van het geld’. Vrijdag sluiten we dit af met een cashquiz door een werkneemster van de bank.
In de klas hebben we al paashaasjes hangen die de kinderen hebben geknutseld. Ze zijn afgelopen maandag met juf Anneleen begonnen aan een paasei dat ze gaan borduren. 7A is lekker actief bezig!