GROEP 5/6A

Na twee weken van de feestdagen en de vakantie te hebben genoten, zijn we deze week weer vol goede moed begonnen in de klas.
We zouden het alweer bijna vergeten zijn, maar voor de vakantie hebben we nog heerlijk samen een fantastisch Kerstmaal gegeten!
Iedereen had iets lekkers klaargemaakt en daar hebben we met zijn allen in een gezellige sfeer van genoten!

Cito-toetsen
Vanaf komende week zullen we gedurende 3 weken de volgende (Cito-) toetsen afnemen: rekenen, tempotoets rekenen, spelling, avi, dmt en begrijpend lezen.
De toetsen vinden verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag plaats.
De toetsen worden zoveel mogelijk in de ochtend ingepland, maar een enkele keer kan een toets ook aan het begin van de middag af worden genomen.
Het zou dan ook heel fijn zijn als alle kinderen gelijktijdig de toetsen kunnen maken.
Ik wil u vragen om hiermee rekening te houden met afspraken bij de tandarts, dokter, enzovoorts.
Meester Bas