Groep KB

Deze week zijn we gestart met het thema techniek. In iedere groep hebben we ontdekdozen gemaakt met verschillende opdrachten die met techniek te maken hebben. De volgende onderwerpen komen aan bod: magneten, schroeven en moeren, bouwen en metselen, knikkerbaan, drijven en zinken, licht, donker, spiegelen, hefboom en katrol, hard en zacht. Het is leuk om thuis eens met uw kind te kijken naar techniek in uw huis! Deze week is de nieuwe letter de letter –v. De kinderen mogen spulletjes meebrengen waar je deze letter in hoort.

De afgelopen week hebben we uitvoerig het toiletritueel besproken. Hoe gedraag je je op het toilet? Erg belangrijk vinden wij ook het handen wassen en het papiergebruik. We vragen u om thuis ook eens extra aandacht te besteden aan het toiletritueel.

Na de studieweek gaan wij op dinsdag naar de kerk voor de paasviering. Wij zoeken nog een paar ouders die willen rijden.

Mocht uw kind ziek zijn, dan is het fijn als u uw kind tijdig, dat wil zeggen vóór 8.25 uur, telefonisch afmeldt via telefoonnummer 040-2535729 (Weldsehei) of 0402540777 (Kanteel). Het is erg lastig als wij tijdens de lessen nog moeten uitzoeken waarom een kind niet op school is. Bij andere calamiteiten is het fijn als u een briefje meegeeft aan uw kind.

Indien uw kind geen gebruik maakt van de TSO of BSO, wilt u dan zelf elke dag dat uw kind afwezig is hem of haar afmelden bij de TSO/BSO. Dit kunt u doen via het ouderportaal van Korein.

Volgende week zijn alle leerkrachten naar Canterbury, de kinderen zijn deze week vrij.