Schoolraad

De schoolraad
De schoolraad van de Heiacker bestaat uit een gekozen (Medezeggenschaps)deel en een niet gekozen deel aan vertegenwoordigers. Zowel teamleden als ouders hebben hierin zitting.
De Schoolraad is bedoeld als klankbord voor de school, om het beleid te toetsen. Wettelijk is vastgesteld waar instemming en advies over gevraagd dient te worden.

Samenstelling
Dhr. Igor Martin, ouder; voorzitter MR, tel.: 06-205 303 97
Dhr. Kees Verspaandonk, ouder
Dhr. Niek Verbeek, ouder
Mevr. Ester den Otter, ouder
Dhr. Perre van Beek, ouder
Dhr. Sjoerd Pustjens, ouder
Dhr. Jeroen Verhoeven, ouder
Vacature, ouder
Mevr. Marie-Thérèse Gillessen, teamdeel MR
Mevr. Hannie Roosen, teamdeel MR
Dhr. Martin Romeijn, teamdeel MR

Indien u contact op wilt nemen met de medezeggenschapsraad, kunt u mailen naar srdeheiacker@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de voorzitter.

Vergaderdata
De schoolraad vergadert in principe iedere tweede donderdag van de maand, aanvang van de vergadering: 19.30 uur. Notulen en agenda van de maandelijkse vergadering zijn te lezen via de publicatieborden en op onze website. Iedere ouder is als toehoorder van harte welkom. De schoolraad houdt u via het Cahierke op de hoogte.

Geplande vergaderingen  2018-2019
13 september 2018
11 oktober 2018
8 november 2018
10 januari 2019
7 februari 2019
14 maart 2019
11 april 2019
9 mei 2019
13 juni 2019


Verslagen vergaderingen

8 februari 2018

18 januari 2018

14 september 2017

8 juni 2017

11 mei 2017

13 april 2017

16 maart 2017

9 februari 2017

8 december 2016

10 november 2016

13 oktober 2016

15 september 2016