basisschool de heiacker

Welkom op de website van basisschool De Heiacker.

De Heiacker bestaat uit 2 locaties in Veldhoven Noord, aan de Weldsehei in de Heikant en aan het Kanteel in de Polders. EÚn van de belangrijkste uitgangspunten van onze school is: onvoorwaardelijke acceptatie van ieder mens. Dit betekent dat bij ons op school iedereen welkom is, gelijkwaardigheid een belangrijke waarde is en respect het sleutelwoord.

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en van onszelf als professional. We willen kinderen heel veel leren, en zijn daar ook goed in! Naast onze zeer goede leerresultaten, hebben wij ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen en aandacht voor elkaar vinden wij hierbij heel belangrijk. Wij zien de samenwerking met ouders als cruciaal om te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Vorig schooljaar zijn we gestartámet Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels, oftewel Engels vanaf groep 1. We geven hierbij geen Engelse les, maar doen bestaande activiteiten in het Engels in alle groepen! Dit doen we omdat kinderen in de huidige maatschappij al vroeg in aanraking komen met Engels, omdat kinderen tot hun zevende jaar een nieuwe taal heel gemakkelijk oppakken en omdat het kinderen zelfvertrouwen geeft!

Voor een echte kennismaking met de school, en om de sfeer met eigen oren en ogen te ervaren, kunt u altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
Ik ga ervan uit dat dezeásite bijdraagt aan uw beeld van de Heiacker en ik hoop u komend jaar te ontmoeten op onze school!


Met vriendelijke groet,


Judith Aust
Directeur De Heiacker