Basisschool De Heiacker

Welkom bij basisschool De Heiacker!

De Heiacker bestaat uit 2 locaties in Veldhoven Noord, aan de Weldsehei in de Heikant en aan het Kanteel in de Polders. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van onze school is: onvoorwaardelijke acceptatie van ieder mens. Dit betekent dat bij ons op school iedereen welkom is, gelijkwaardigheid een belangrijke waarde is en respect het sleutelwoord.

Hier kunt u een schets vinden van hoe De Heiacker haar visie op onderwijs vormgeeft in de praktijk. Een school die gekenmerkt wordt door openheid, warmte en structuur. Een school waar hoge leeropbrengsten hand in hand gaan met uitdagingen om creatief te zijn en creatief te denken. Een school waar kinderen zich leren uitdrukken in zowel Nederlands als Engels. Een school waar ieder kind welkom is en gewaardeerd wordt om wie hij of zij is.

Ik vertrouw erop dat u hier de informatie kunt vinden die u zoekt. Mocht u nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom om de school te bezoeken of te bellen. Lees hier de schoolgids van dit schooljaar met uitgebreide informatie over de school. Voor ouders van nieuwe kleuters is er een informatieboekje, specifiek over de werkwijze in groep 1 en 2. Hierin vindt u inhoudelijke en praktische informatie. Lees hier het informatieboekje van groep 1 en 2.
Uiteraard kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, zodat u de informatie ook mondeling krijgt en een kijkje kunt nemen in de groepen. Zo ervaart u echt de sfeer in de school en de wijze waarop er lesgegeven wordt.

Graag tot ziens op De Heiacker!

Met vriendelijke groet,


Judith Aust
Directeur De Heiacker

Actueel

Trots op onze leerlingen

25 mei 2018
De uitslag van de eindcito is top!

Ongewijzigde schooltijden op De Heiacker

25 mei 2018
Voor de meivakantie hadden de ouders van De Heiacker de gelegenheid om een enquête over de schooltijden in te vullen...

Dag 6 De laatste dag op Chaucer College

23 maart 2018
We begonnen de laatste dag op Chaucer College met “the shipwrecked game”. Een spel over schipbreukelingen die aangespoeld zijn op een eiland...
Ouders vertellen

Karin

Jasmijn gaat met veel plezier naar deze fijne relatief kleine school. Ze zit nu in groep 4. Er is evenveel aandacht voor vakinhoudelijke en emotionele ontwikkeling. En Engels is fun en leerzaam! Het kleinschalige creëert voor de ouders op het schoolplein een gezellige sfeer. En je hebt er meteen een sociaal netwerkje bij. Hoe betrokken je bent op school bepaal jezelf. Als oudercommissie-lid vind ik het gezellig en bijzonder om voor de kids leuke activiteiten te verzinnen en te organiseren met de leerkrachten.